Waarom wij de Sabanci holdong hebben aangevallen

REVOLUTIONAIR VOLKSBEVRIJDINGSFRONT

Persafdeling

9/1/96; verklaring no. 26

 

AANVAL TEGEN HET CENTRUM VAN SABANCI HOLDING

DIT IS ONS LAND DIT IS ONS VOLK

Onze heuvels en bergen, onze krottenwijken, en de meest afgelegen hoeken van ons land zijn besmeurd met bloed. Het bloed van onze jonge meisjes, onze zonen, het bloed van onze mensen van allerlei leeftijden. De steden, wijken en dorpen zijn tot open gevangenissen verworden… Overal zijn martelcentra opgerezen. Honderden mensen werden geëxecuteerd, voor de ogen van de hele wereld, zonder enige vorm van proces. Ze hebben zich niet eens aan hun eigen wetten gehouden. In het hele land hebben ze deze bloedbaden gepland en uitgevoerd, van Sirnak tot Istanbul. Onze mensen werden levend in brand gestoken. Duizenden dorpen werden gebombardeerd, gedwongen geëvacueerd, en de mensen werden op de vlucht gedreven.
Duizenden mensen werden gearresteerd of in bewaring genomen, ze werden gefolterd en voor het leven verminkt. Tienduizenden mensen werden vervolgd met de meest zware aanklachten; de gevangenissen zitten overvol. Wreedheid, onrecht en beestachtigheden zijn toegenomen en alomtegenwoordig. De armoede is zo groot geworden dat de meerderheid van de mensen niet genoeg brood meer kan kopen.
Alles is in handen gegeven van de imperialisten, economisch zowel als politiek. Investeringen, arbeidsloon en produktiekosten worden overeengekomen door de imperialisten. Hoe kunnen we onze kinderen en onze jongeren onderwijzen, wat voor een cultuur zullen zij hebben, wanneer elk besluit wordt genomen door de imperialisten. De media propaganda werd gebruikt om te uitbuiting door het imperialisme te bevorderen, de armoede, imperialistisch onderwijs en de culturele politiek van het imperialism. Zodoende wisten ze de waarden van het volk en de vriendschap tussen de volkeren te vernietigen. Onze jonge meisjes en vrouwen werden tot de prostitutie geleid vanwege dit systeem.
De imperialisten hebben onze politieke en culturele waarden uitverkocht. Ze hebben alles vernietigd.Vanwege een paar uitbuitende klassen heeft niemand nog het recht om openlijk uitdrukking te geven aan zijn waarden, zijn rechten, de eigen literatuur. Daarom kan niemand opstaan en voor zijn of haar rechten vechten, of zich aansluiten bij een organisatie. Het parlement zit vol met corrupte politici en uitbuiters die de regering en het imperialisme verrijken. De president, de premier en de ministers, zij allen gehoorzamen het imperialistisch systeem en helpen de uitbuiting. Zij hebben al onze nationale waarden vernietigd. Schaamteloos hebben ze gezworen hun beloften aan Amerika te zullen nakomen.
Onze bodem werd bevloeid met de tranen van de moeders van de kinderen die werden vermoord. Duizenden mensen werden afgeslacht en meer dan 300 mensen werden ontvoerd en worden vermist. En toen dat niet genoeg was vielen ze onze gevangenen aan en vermoordden ze hen.
Alles ziet duister uit, en overal is er bloed. Dat is het beeld dat werd geschilderd. Er is maar een lichtpunt voor ons, het licht van de bevrijdingsstrijd van het volk, de strijd voor de bevrijding. Dat is het beeld van Turkije.
Dit donkere toekomstbeeld werd geschetst door de uitbuiters die werken binnen het imperialisme en die het land en het volk uitbuiten. Zij zijn het die regeringen maken, die regeringen breken. Zij zijn degenen die de militaire junta binnenhalen, die de democratie preken en die het volk afslachten. Het zijn de SABANCI’s.
De Sabanci’s besturen dit land, politieke en economisch. Zij beslissen welk onderwijs en welke cultuur het land moet hebben. Alle burgerlijke partijen die de regering vormen, die het kapitaal binnenhaalt, hebben banden met de Sabanci’s. Mensen als de Sabanci’s hebben het imperialisme weten te bevorderen en zij besturen het land.
Wij houden deze Sabanci’s, de Koc’s en de TUSIAD (de Turkse Werkgeversvereniging) verantwoordelijk voor de uitbuiting en de opkomst van het fascisme in ons land.

HET KABINET DAT NOOIT VERGADERDE, VERGADERT NU

De mensen die dit land besturen werden geraakt. Het kabinet zei geen woord toen we kwamen met de documenten over de honger, de armoede, en de bloedige slachtpartijen op duizenden mensen. Maar nu zijn ze opeens opgewonden. Het kabinet kwam niet een keer in vergadering bijeen toen het land werd getroffen door aardbevingen en overstromingen waardoor duizenden mensen hun huizen moesten ontvluchten, maar toen Sabanci werd gestraft hielden ze een vergadering en spraken over hun verdriet. Mensen die geen enkele band hebben met de natie zijn de vijand van de natie en daarom is het voor hen onmogelijk om met het volk samen te werken. Zij zijn degenen die het volk uitbuiten en afslachten. Maar nu werd een van de grootste uitbuiters en een van de leiders gestraft voor de misdaden die hij heeft gepleegd. Zijn compagnons in de misdaad zijn degenen die rouwen om zijn dood. Maar ze maken zich om niemand enige zorgen. Deze verraders en vijanden van het volk willen het volk alleen nog meer uitbuiten. Het beveiligingssysteem werd uitbesteed aan de Amerikanen. Maar dat heeft hen niet kunnen beschermen tegen de justitie van het volk. Ze waren niet van streek over Sabanci’s dood, zij zagen alleen zichzelf in een zelfde situatie en ze zagen hun eigen misdaden.
Degenen die zich zorgen maken zouden eens moeten denken aan de mensen die hun doden niet kunnen begraven, die wanneer ze hun doden willen begraven over de grond worden gesleurd en worden gearresteerd. Dat zijn de dingen waar ze eens over zouden moeten nadenken. Ze zouden ook eens moeten denken aan de tranen van de families toen het hen niet werd toegestaan om hun doden te begraven, toen er werd gezegd “Geef ze hun lijken niet”. Ze zouden eens moeten denken aan de journalist die werd gedood, Metin Göktepe, die de begrafenis wilde bijwonen. Na Sabanci zouden zij nog eens goed moeten nadenken.

WE HEBBEN HEN HERHAALDELIJK GEWAARSCHUWD

We hebben alle collaborerende kapitalistische klassen gewaarschuwd over de bloedbaden, de martelingen, de ontvoeringen, de verdwijningen en de vluchtelingen. We hebben hen gewaarschuwd dat ze de regering en de partijen die de regering vormen, die werden beschuldigd van alle dingen die gebeurden, niet moeten steunen. In de geschiedenis is nooit een misdaad ongestraft gebleven. Geen enkele samenleving is blijven leven in onrecht en zonder eer. De rechtvaardigen zullen uiteindelijk overwinnen.
We waarschuwen de monopolies en de imperialisten die door willen gaan met de uitbuiting van het volk door een nieuwe regering te creëeren, en die waarschuwing geldt ook voor de partijen en de parlementariërs: Denk niet dat we jou niet kunnen raken. Geef geen steun aan hun partjen en wordt niet hun compagnons in de misdaad. Want ook Sabanci was niet veilig in zijn Amerikaanse Wolkenkrabber met zijn gewapende lijfwachten. De grootste kracht in de wereld is de kracht van het land en zijn volk, bereid om het leven te geven. Geen enkele kracht kan ooit de kracht van het volk verslaan.
Jullie kunnen je ofwel aansluiten bij het soort van Sabanci, de TUSIAD en de imperialisten, om te strijden tegen het volk, of je kan je aansluiten bij de strijd van het volk voor bevrijding van het imperialisme en fascisme.

WE WAARSCHUWEN JULLIE NOG EEN KEER, EN WE VRAGEN DE PRESIDENT, DE PREMIER, DE PARTIJEN, EN DE PARLEMENSTLEDEN: WAAR ZIJN DE MOORDENAARS VAN DE DUIZENDEN MENSEN?

De moordenaars die duizenden ongewapende mensen hebben vermoord werden beloond, voor de ogen van iedereen, en ze werden parlementslid gemaakt. Meer dan 300 mensen werden ontvoerd, verdwenen en werden vermoord.

DE MOORDENAARS, DE ONTVOERDERS, MOETEN WORDEN BERECHT DOOR ONAFHANKELIJKE RECHTBANKEN.

Honderdduizenden mensen werden gemarteled en worden nog steeds geconfronteerd met marteling. De gevangenissen zitten boordevol met revolutionairen die worden aangevallen en vermoord.

VRIJHEID VOOR DE GEVANGENEN, HAAL DE GEVANGENISSEN LEEG!

3.000 van onze dorpen werden gedwongen geëvacueerd. Bijna 3 miljoen mensen werden op de vlucht gedreven. Het Koerdische volk dat in dit land woont wordt hun identiteit ontzegd en zij worden geconfronteerd met een politiek van ethnische zuivering.

BLIJF MET JE BLOEDIGE HANDEN VAN KOERDISTAN!

Ons land werd van zijn souvereiniteit beroofd door het imperialisme. De bourgeois heeft elke vorm van democratie weggenomen en vervangen door een fascistische souvereiniteit. De gevangenissen zijn martelcentra.
De regering, de partijen, de mensen die voor de regering werken, en de parlementariërs zijn hier allen schuldig aan.
We willen niemand met de dood bestraffen. We geven niet de voorkeur aan de gewapende strijd. Maar we hebben geen keus, er is in ons land geen andere weg om onze rechten te krijgen. Het fascisme overheerst overal. De imperialisten hebben onze vrijheid weggenomen. De regering wordt geschapen door een klein aantal uitbuiters. Deze weinigen zijn de Sabanci’s en de Koc’s. Om daar een eind aan te maken, is er geen andere mogelijkheid dan de wapens op te nemen. Vandaag de dag controleren leger en politie de regering, ze openen het vuur op het volk en bombarderen de mensen, we hebben dus geen andere keuze dan terug te vechten.

VOLKSJUSTITIE

Op 9 januari 1996, om 10.30 uur, werd het Sabanci Centrum aangevallen door onze Gewapende Propaganda Eenheid Ahmet Fazil Özdemir. Özdemir Sabanci, lid van de directie van de Sabanci Holding, Haluc Gurgon, een ander belangrijk persoon in het bedrijf en manager van Toyota-Sa, en Nilgun Hasefe, persoonlijk secretaresse van Sakip Sabanci, werden bestraft. Onze strijders hebben voor de rest niemand geraakt of gewond en keerden terug naar hun basis.

WE ROEPEN IEDEREEN OP DIE VAN ZIJN LAND HOUDT, TEGEN HET IMPERIALISME IS, DIE IN EEN LAND WIL LEVEN ZONDER MARTELINGEN, ZONDER BLOEDBADEN, ZONDER UITBUITING, ZONDER MENSEN OP DE VLUCHT, ALLEN DIE TEGEN HET FASCISME ZIJN: SLUIT JE AAN BIJ ONZE STRIJD!

EEN VRIJ LAND EN EEN VOLKSDEMOCRATIE, EEN PLEK ZONDER ONDERDRUKKING: DAT KAN ALLEEN WANNEER JE VECHT TEGEN HET FASCISME EN IMPERIALISM!

WE ZULLEN DOOR GAAN EN GERECHTIGHEID EISEN VOOR DE VERMOORDEN, DE VERMISTEN, EN DE ONTVOERDEN!

WE GROETEN DE GEVANGENEN DIE VOOR HUN LAND EN HUN VOLK HEBBEN GEVOCHTEN

REVOLUTIONAIR VOLKSBEVRIJDINGSFRONT