Süryani, Asurlu ve Keldani halk meclisleri 2020 yılında 31 Ekim – 1 Kasım arası, ilk ortak halk kongresini web konferansı ile gerçekleştirdi.

Kongreye, Türkiye, Suriye, Almanya, Avusturya, İsviçre, İsveç ve Hollanda’dan delegeler katıldı. Toplantı sırasında halk meclisin son 4 yıldaki siyasi ve kültürel faaliyetlerini analiz etti ve tartıştı.

Yeni siyasi zorluklar nedeniyle Delegeler, Birleşik Süryani-Suryoye Mezopotamya milleti adına ortak ulusal konseyi kurma kararı verdiler. Bu, Süryani-Suryoye halkın çeşitli örgütlerin ve hareketlerin siyasi ve kültürel faaliyetlerini bir çatı altında örgütlenmek, koordine etmek, desteklemek ve güçlendirmek için yapılmıştır.

Sonuç olarak, “Mezopotamya Süryani-Suryoye Millet Meclisi”(Mawtbo Umthonoyo d’Suryoye d’Bethnahrin – MUSB) kendisini birleşik bir ulusal ses olarak ve siyasi ve ideolojik olarak anti-faşist, ırkçılık karşıtı ve emperyalizm karşıtı olarak görüyor.

MUSB: “Halkımıza bugüne kadar tarihin farklı dönemlerinde ve bölgelerinde olacak Yakubiler-Arami, Nasturi-Asur olarak dini  ve politik literatürde, Babil-Keldaniler, Maronit-Fenikeliler, Melkit-Yunanlılar, Mhallamit-Araplar, Bindinit-İbraniler ve Nazarene Mandeans denir. Bununla birlikte Nasturiler, Yakubiler, Babilliler, Maronitler/Fenikeliler, Melkitler/Yunanlılar, Mandenler/Nazoralar, Mhallemites/Araplar ve Bindynites/İbraniler takma adları ya da kendi zamanlarında önemli bir rol oynayan ruhani liderlerin isimleridirler. Medeniyetler, Aramiler, Asurlular ve Keldanilerin isimleri tarihsel olanlar ve halkımızın dayandığı vakıflardır. Mezopotamya Süryani-Suryoye Millet Meclisi’nin temel ilkeleri özellikle şunlardır:

1. Süryani-Suryoye (Arami-Asuri-Keldani) halkının ulusal birliği için desteklemek ve çalışmak.

2. Süryani-Suryoye halkının kimliğinin uluslararası olarak tanınmasını sağlamak.

3. Süryani-Suryoye coğrafi, kültürel, tarihi ve sosyal haklarını savunmak.

4. Süryani-Suryoye halkı için ekonomik, ekolojik ve kültürel projeler gerçekleştirmek, böylece vatandan göç edenlere, aynı zamanda diasporadan dönenlere destek olunabilir.

5. Süryani-Suryoye içinde demokratik anlayışın gelişimini desteklemek Süryani-Suryoye halkını Mezopotamya’da konuşlandırmak ve sosyal olarak inşa etmek.

Mezopotamya Süryani-Suryoye Millet Meclisi’nin 12 kurucu ve üyeleri:

1. Türkiye’deki Süryani Halk Meclisi

2. Suriye’deki Süryani Halk Meclisi

3. Avrupa’daki Süryani Halk Meclisi

4. Almanya’daki Süryani Halk Meclisi

5. Avusturya’daki Süryani Halk Meclisi

6. İsviçre’deki Süryani Halk Meclisi

7. Hollanda’daki Süryani Halk Meclisi

8. İsveç’deki Süryani Halk Meclisi

9. Asur Halk Meclisi

10. Keldaniler Halk Meclisi

11. Mezopotamya Süryani Komünistler

12. Süryani Devrimciler


 

,