Şehit Anlatımları: Zeynep Arıkan

“Biz artık 14’lüyüz, 14’lü gibiyiz. Artık gez, göz, arpacık zamanı…”